cod de conduita

  • Conformitate juridică

- respectam legile sistemelor juridice aplicabile.

  • Interzicerea corupției și luării de mită

- nu toleram sub  nici o formă și nu ne angajam direct sau indirect în nici o formă de corupție sau luare/dare de mită și nu oferim, sau promitem nimic de valoare unui funcționar guvernamental sau unei contrapărți din sectorul privat pentru a influența acțiunile oficiale sau pentru a obține avantaj nepotrivit.

  • Concurență loială, legi antitrust și drepturi de proprietate intelectuală

- acționam în conformitate cu legislația națională și internațională în materie de concurență și nu participam la intelegeri privind stabilirea prețurilor, alocarea pe piață de clienți, împărțirea pieței la intelegere cu concurenta.

- respectam drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

  • Conflicte de interese

- evitam orice conflict de interese care ar putea influența negativ relațiile de afaceri.

  • Respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților

- promovam egalitatea de șanse si de tratament angajaților nostri, indiferent de culoarea pielii, rasă, naționalitate, fundal social, dizabilități, orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, sex sau vârstă;

- respectam demnitatea personală, intimitatea și drepturile fiecărui individ;

- refuzam să angajam sau să convingem pe cineva să lucreze împotriva voinței sale;

- refuzam să toleram orice tip de tratament inacceptabil al angajaților, cum ar fi cruzimea psihică, hărțuirea sexuală sau discriminarea;

- interzicem comportamentul, inclusiv gesturile, limbajul și contactul fizic, care sunt de natura sexuala, coercitiva, amenințătoare, abuzive sau exploatatoare;

- asiguram o remunerație echitabilă și garantam salariul minim aplicabil la nivel național;

- respectam numărul maxim de ore de lucru prevăzute de legislația aplicabilă;

- recunoastem, în măsura în care este posibil din punct de vedere legal, dreptul la asociere liberă a angajaților și nu favorizeam și nici nu discriminam membrii organizațiilor salariaților sau ai sindicatelor.

  • Interzicerea muncii copiilor

- nu angajam lucrători sub vârsta de 16 ani.

  • Sănătatea și securitatea angajaților

- ne asumam responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea angajaților nostri;

- controlam pericolele, analizam riscurile functiilor și luam cele mai bune măsuri de precauție în mod rezonabil împotriva accidentelor și a bolilor profesionale;

- furnizam instruire și ne asiguram că angajații sunt educați în probleme de sănătate și siguranță;

- avem un sistem rezonabil de gestionare a sănătății și securității ocupaționale, conform legislatiei in vigoare si ne instruim continuu, in acest domeniu, avand ca scop sa nu avem niciun accident de munca. Ne desfasuram activitatile conform Standardului OHSAS.

  • Protecția mediului

- actionam în conformitate cu standardele legale și internaționale aplicabile privind protecția mediului;

- minimizam poluarea mediului și să îmbunătățim continuu protecția mediului;

- avem un sistem organizat de management al mediului (Standardul ISO 14001).

  • Lanțul de aprovizionare

- depunem eforturi rezonabile pentru a promova printre furnizorii nostri  respectarea prezentului cod de conduită;

- respectam principiile nediscriminării în ceea ce privește alegerea și tratarea furnizorilor.
 

Director General,

Gheorghe Nita